TẦM QUAN TRỌNG CỦA DU LỊCH HỌC TẬP NƯỚC NGOÀI

  1. Trong xã hội hiện nay, khi “toàn cầu hóa” đang gia tăng nhanh chóng trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, thì việc bồi dưỡng nhân tài được quốc tế tin cậy trở nên vô cùng cấp thiết.  
  2. Vai trò của các chuyến học tập ở nước ngoài là một trong những mục đích giáo dục hiểu biết quốc tế, ngày càng trở nên quan trọng và chắc chắn rằng giá trị thu được từ việc trải nghiệm tại đất nước đã đến sẽ lớn hơn so với mong đợi.
  3. Các chuyến đi học tập nước ngoài không chỉ là dịp để học ngôn ngữ, tìm hiểu nền văn hóa khác nhau mà còn là cơ hội tốt để nhìn lại đời sống, văn hóa của nước mình thông qua việc tiếp thu đạo đức công vụ quốc tế và các nước khác trên thế giới. Hơn nữa, chuyến đi còn thu hút sự chú ý như một cơ hội quý giá để trải nghiệm thực tế các vấn đề toàn cầu như vấn môi trường và vấn đề hòa bình.

Tầm quan trọng của việc học trước khi du lịch học tập nước ngoài

Trong chuyến đi du lịch học tập ở nước ngoài, bạn sẽ được hoạt động ở nhiều địa điểm và cơ sở khác nhau tại đất nước sẽ đến. Ngoài các quy tắc ứng xử chung ở nơi công cộng, có thể có sự khác biệt trong văn hóa giữa các nước, vì thế nên tìm hiểu kĩ trước những điều cần lưu ý ở đất nước mà bạn sẽ đến.

Dưới đây là một số ví dụ tham khảo

  1. Những điều cần lưu ý ở nơi công cộng (xe điện/xe buýt/sân bay,...)
  2. Những điều lưu ý khi trọ lại khách sạn
  3. Những điều lưu ý khi đang ở trên máy bay
  4. Sự khác biệt trong tôn giáo và phong tục tạp quán

Tầm quan trọng của việc học sau khi du lịch học tập nước ngoài

Chia sẻ với giáo viên, bạn cùng học những nhận thức mới, quan niệm về giá trị, cách suy nghĩ khác nhau sau chuyến đi du lịch hoc tập

Sau khi chia sẽ thì cần phải làm gì?

Mục tiêu là để cho học sinh chủ động, tự lập trong mọi việc!!!

 
 
 

Here are some reference examples