LIÊN HỆ

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ cho hoạt động du lịch giáo dục sang nước ngoài nhằm đóng góp cho công tác giáo dục về ý thức, tầm nhìn, sự đồng cảm cũng như tinh thần hợp tác mang tính toàn cầu cho thế hệ học sinh, sinh viên, những người chủ của tương lai.    

Mọi liên hệ xin hãy điền vào phần thông tin bên dưới.
Nếu hơn một ngày vẫn chưa nhận được hồi âm từ chúng tôi, xin hãy gửi lại hoặc trực tiếp gọi cho chúng tôi.
Tel: +8428-3547-0621

/uploads/contact.jpg